Mergers & Acquisitions

OTIS Consulting îşi pune la dispoziţie expertiza în IT şi experienţa în România încă din faza de pregătire a proceselor de fuziune şi achiziţie. Dintr-o multitudine de candidaţi interesanţi, identificăm societăţile potrivite, le supunem unei analize de tip benchmark şi le clasificăm în funcţie de criterii stabilite în prealabil de comun acord.

Abia apoi, auditorii şi consultanţii specializaţi se ocupă de Due Diligence. Rezultatele analizei  sunt incluse în evaluare şi luate în calcul la determinarea preţului. În special în România, au relevanţă pentru procesele de Mergers & Acquisitions Prozess numeroşi  factori subiectivi. Astfel, pe lângă calitatea managementului, o influenţă semnificativă asupra procesului o au autorităţile locale şi reţelele regionale.

Fuzionările şi achiziţiile de societăţi asigură competitivitatea, poziţia pe piaţă, cifra de afaceri şi creşterea propriei companii. Adesea pot fi obţinute creşteri de amploare pe termen scurt doar prin achiziţii externe. După procesul de Mergers & Acquisitions urmează integrarea şi apoi dezvoltarea în continuare a afacerii ori revinderea în câştig.