Modele de operatori

O formă specială a cooperării în domeniul IT o reprezintă BOT-urile (Built, Operate, Transfer), pe care le iniţiăm. Compania beneficiară atribuie în acest sens anumite servicii speciale de IT către un prestator român de servicii informatice . Acesta preia mai întâi serviciile IT respective şi apoi le exploatează în regie proprie.După o anumită perioadă, serviciile pot fi restituite companiei.

Recomandăm acest model companiilor şi ca primă etapă către un Joint Venture sau către construirea unei societăţi proprii cu riscuri mai reduse.  Alţii preferă BOT pentru că doresc să investească mai puţin, suportând astfel doar  costurile serviciilor IT recepţionate. Anumite companii acoperă prin intermediul BOT necesarul de bază de servicii IT, degrevând astfel propriile departamente informatice. Altele construiesc astfel procese speciale de business şi IT, fără ca activitatea curentă a societăţii să aibă de suferit.

Motivele care conduc  la un BOT nu joacă rolul decisiv. Ar trebui însă să existe o înţelegere comună asupra obiectivelor, serviciilor, termenelor şi costurilor. Succesul unui BOT depinde în mare parte de managementul prestatorului de servicii. Atractivitatea este dată şi de condiţiile cadru legislative favorabile, de specialiştii IT cu înaltă calificare şi cunoscători ai limbilor străine precum şi de apropierea culturală.